ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie szaty graficznej dla platformy Moodle

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie w ramach projektu pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka” dofinansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni. Operatorem grantu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Przygotowanie szaty graficznej dla platformy Moodle”

Przedmiotem zamówienia jest:

a) Przygotowanie szaty graficznej dla platformy Moodle realizowanej w ramach projektu pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka” zgodnego z identyfikacją wizualną uczelni i programu FSS Rozwój Uczelni Polskich

Oferty należy przesłać do dnia 03.07 2015 roku pod adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków