ZAPYTANIE OFERTOWE – Platforma komunikacyjna

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Konfigurację serwera Dell do celów platformy komunikacyjnej dla projektu pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka”

Przedmiotem zamówienia jest:

  • a) Konfiguracja serwera Dell wraz z oprogramowaniem Moodle w celu zorganizowania na niej platformy komunikacyjnej
  • b) Utworzenie specjalnego rodzaju kursu, który posłuży wymianie informacji osobom z zespołu projektowego.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty należy przesłać do dnia 03.07. 2015 roku pod adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków

Termin związania ofertą – 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Marta Kościółek.