Streszczenia skryptów dla studentów II stopnia kierunku „Ekologiczna żywność i dietetyka”

Przedstawiamy Państwu charakterystykę skryptów zrealizowanych w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni. Skrypty dostępne są w Bibliotece Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz w wersji elektronicznej na stronie ecofood.kwspz.pl

 1. Diety alternatywne i ich zastosowanie w sporcie / Alternative diets and their use in sport – dr hab. Barbara Frączek
   
 2. Ekologiczna żywność, jej produkcja i dystrybucja / Organic food, its production and distribution – prof. dr hab. Magdalena Jaworska
   
 3. Zarys toksykologii żywności / An Outline of Food Toxicology – mgr Kamil Jurowski, dr hab. Katarzyna Madej, prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski
   
 4. Chemia ogólna / General Chemistry – dr Adam Kozak
   
 5. Bezpieczeństwo żywności i systemy kontroli jakości / Food safety and quality control systems – dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. UR
   
 6. Środowiskowe i żywieniowe aspekty wybranych chorób metabolicznych / Environmental and nutritional aspects of selected metabolic diseases – dr Jadwiga Piotrowicz
   
 7. Tajemnice ziół / The secrets of herbs – prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska

   
 8. Podstawy patofizjologii / Fundamentals of pathophysiology – dr Zofia Słodowska – Hajduk
   
 9. Naturalne metody wzmacniania zdrowia / Natural methods of health improvement – dr Edyta Szczuka
   
 10. Nanotechnologia żywności / Food Nanotechnology – prof. dr hab. Piotr Tomasik
   
 11. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody / Selected issues of ecology and nature protection – dr Elżbieta Trzyna