ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie szablonu kursu dla platformy Moodle

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie w ramach projektu pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Przygotowanie szablonu kursu dla platformy Moodle”.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) Przygotowanie szablonu kursu (przedmiotu) dla potrzeb prowadzących na platformie Moodle realizowanej w ramach projektu pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka” zgodnego z identyfikacją wizualną uczelni i programu FSS Rozwój Uczelni Polskich

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty należy przesłać do dnia03.07. 2015 roku pod adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków

Termin związania ofertą – 30 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Marta Kościółek.