Zapytanie ofertowe: Fartuchy ochronne

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

100 sztuk – Fartuchy ochronne (kolor granatowy)

Oferty należy przesyłać do dnia 23 maja 2016 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać: Bożena Podobińska tel.: 668 118 793, e-mail: ecofood@kwspz.pl lub b.podobinska@kwspz.pl.