Unieważnienie postępowania ofertowego

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z Siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że unieważnia postępowanie ofertowe z dnia 14.12.2015 r. „Projekt graficzny skryptów” z powodu podjęcia decyzji o  wyborze jednego wykonawcy na wykonanie usługi projektowania i druku skryptów.