Zapytanie ofertowe: Druk skryptów

Aktualizacja: postępowanie ofertowe unieważnione

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wydruk 11 rodzajów skryptów dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”.

Oferty należy przesłać do dnia 23 grudnia 2015 roku do godz. 10.00 pod adres e-mail: b.podobinska@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 668 118 793 – Bożena Podobińska.