Zapytanie ofertowe – zakup biletów lotniczych

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup biletów lotniczych Kraków-Trondheim, Trondheim – Kraków w dniach 30.06.2015 – 05.07.2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych Kraków – Trondheim, Trondheim – Kraków w dniach 30.06.2015 r. – 05.07.2015 r. dla 6 osób.

Specyfikacja zamówienia:

  • a) Lot bezpośredni Kraków – Trondheim, Trondheim-Kraków
  • b) Cena zawiera bagaż rejestrowany oraz bagaż podręczny

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty należy przesłać do dnia 25 lutego 2015 roku do godz. 10.00 pod adres e-mail: b.podobinska@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Oferta winna zawierać:

  • cenę (zł brutto) za bilety dla 6 osób,
  • wszystkie ewentualne koszty dodatkowe,
  • warunki płatności
  • oświadczenie – załącznik nr 1

Termin związania ofertą – 10 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40, tel.kom.668 118 793 – Bożena Podobińska.