ZAPYTANIE OFERTOWE – Stworzenie strony internetowej promującej konferencje i eventy

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie w ramach projektu pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Stworzenie strony internetowej promującej konferencje i eventy”

Przedmiotem zamówienia jest:

a) Stworzenie strony internetowej promującej konferencje i eventy w ramach projektu pt.: „Ekologiczna żywność i dietetyka”

b) Strona internetowa powinna zawierać następujące sekcje:

– komitet programowy

– Program konferencji

– Ważne terminy

– Komitet organizacyjny

– Miejsce konferencji ( z geolokalizacją)

– Adres do korespondencji

– Instrukcje dla autorów

– Aktualności

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty należy przesłać do dnia 03.07.2015 roku pod adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków

Termin związania ofertą – 30 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Marta Kościółek.