Zapytanie ofertowe: Recenzja skryptu

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na recenzję skryptu pt.: „Naturalne metody wzmacniania zdrowia” dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”.

Oferty należy przesłać do dnia 11 stycznia 2016 roku pod adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel +48 668 118 793 – mgr inż Bożena Podobińska.

Informację o Europass CV