Zapytanie ofertowe: prasa do oleju

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

2 sztuk PRASY DO OLEJU .

Oferty należy przesyłać do dnia 22 kwietnia 2016 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje: Bożena Podobińska tel.: 668 118 293, e-mail: b.podobinska@kwspz.pl