Zapytanie ofertowe: Mikroskop

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup mikroskopu.

Oferty należy przesłać do dnia 19 sierpnia 2015 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Małgorzata Kwaśniak