Zapytanie ofertowe: Inkubator mikrobiologiczny z naturalnym obiegiem powietrza

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:
INKUBATORA MIKROBIOLOGICZNEGO Z NATURALNYM OBIEGIEM POWIETRZA.

Oferty należy przesyłać do dnia 15 grudnia 2015 roku na adres e-mail: b.podobinska@kwspz.pl oraz ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków.

Termin związania ofertą – 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać: Bożena Podobińska tel.: 668 118 793, e-mail: b.podobinska@kwspz.pl