Unieważnienie postępowania ofertowego dotyczącego wykonania recenzji skryptów

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie unieważnia postępowanie ofertowe z dnia 12 i 13 stycznia 2016 r., na wykonanie recenzji następujących skryptów dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”:

  1. „Dietetyka sportowa – zastosowanie niekonwencjonalnych modeli żywienia w sporcie”
  2. „Naturalne metody wzmacniania zdrowia”
  3. „Tajemnice ziół – zastosowanie w żywności, żywieniu i dietetyce”
  4. „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody”
  5. „Zarys toksykologii żywności”
  6. „Żywność ekologiczna”

Uzasadnienie – Postępowanie ofertowe na dokonanie recenzji wyżej wymienionych skryptów zostało unieważnione z powodu podania w błędnego terminu wykonania dzieła.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 668 118 793 – mgr inż. Bożena Podobińska.