Spotkanie zespołu projektowego

W dniach 25-26.05.2015 r. odbyło się w Krakowie spotkanie zespołu projektowego z udziałem naszego eksperta norweskiego dr Krzysztofa Orleańskiego.

Podczas tego spotkania przygotowano szczegółowy program wizyty studyjnej w Trondheim w dniach 30.06 do 05.07.2015 r. ,połączonej jednocześnie z organizacją międzynarodowego sympozjum. Celem sympozjum jest promocja projektu „Studia II stopnia-Ekologiczna żywność i dietetyka” oraz niezależna ewaluacja wyników prac koncepcyjnych. Ustalono zakres tematyczny materiałów konferencyjnych, wykładów zarówno polskich jak i norweskich naukowców, zaplanowano zajęcia w laboratorium multimediów i w Szpitalu Uniwersyteckim w Trondheim . W czasie tej wizyty odbywać się będą warsztaty tematyczne, prowadzone przez ekspertów norweskich, prezentujących swoje doświadczenia w dziedzinie ekologicznej żywności i zastosowaniu jej w dietetyce, które będą pomocne przy opracowywaniu programów nauczania i pomocy dydaktycznych.

W czasie krakowskiego spotkania przeprowadzone również zostały konsultacje, dotyczące realizacji platformy komunikacyjnej na potrzeby projektu.

Realizacja projektu z ekspertami norweskimi przybliży współpracę Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) oraz Szpitala Uniwersyteckiego z KWSPZ, co zaowocuje stworzeniem środowiska nie tylko do powstania programu planowanych studiów, ale również późniejszej ich realizacji zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami rynku pracy w Polsce.