REDAKTOR PLATFORMY INTERNETOWEJ – ponowne zapytanie ofertowe

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA KADRĘ projektu pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka” dofinansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych –  Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni. Operatorem grantu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Stanowisko:
REDAKTOR PLATFORMY INTERNETOWEJ

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie KWSPZ przy al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków, Sekretariat (I piętro) w terminie do dnia  09.06.2015 r. (godz. 10:00) /data wpływu/. Aplikacje, które wpłyną do KWSPZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.ecofood.kwspz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Anita Raj.

Informację o Europass CV.