Zapytanie ofertowe: Recenzje skryptów dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na recenzje skryptów dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”.

  1. „Chemia ogólna”
  2. „Dietetyka sportowa – zastosowanie niekonwencjonalnych modeli żywienia w sporcie”
  3. „Naturalne metody wzmacniania zdrowia”
  4. „Tajemnice ziół – zastosowanie w żywności, żywieniu i dietetyce”
  5. „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody”
  6. „Zarys toksykologii żywności”
  7. „Żywność ekologiczna”

Jedna złożona oferta powinna dotyczyć recenzji jednego skryptu. Możliwe jest składanie kilku ofert.

Oferty należy przesłać do dnia 04 lutego 2016 roku pod adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 668 118 793 – mgr inż. Bożena Podobińska.

Informację o Europass CV