Projekt i druk broszury informacyjnej

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na projekt i druk broszury informacyjnej.

Wymagania techniczne:

  • Projekt broszury w oparciu o gotowe materiały otrzymane od Zamawiającego
  • Rozmiar broszury: 21 x 14.8 cm, poziomo
  • Ilość stron: 16
  • Kolorystyka 4/4 – kol., CMYK
  • Papier 170 g/m2, powlekany, matowy
  • Oprawa zeszytowa, docięte do formatu
  • Ilość szt: wariant I 500 sz; wariant II 1000 szt
  • Termin dostawy: 05.06.2015 r.

Oferty należy przesłać do dnia 22 maja 2015 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert oddzielnie na projekt i oddzielnie na druk broszury.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Bożena Podobińska