Powtórne zapytanie ofertowe: Skrypt

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na napisanie skryptu i odpowiadających im prezentacji multimedialnych lub materiałów e-learningowych pt.: „Chemia ogólna” dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”.

Oferty należy przesłać do dnia 08.01.2016 roku pod adres e-mail: b.podobinska@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Aplikacje, które wpłyną do KWSPZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.ecofood.kwspz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 668 118 793 – Bożena Podobińska.

Informację o Europass CV