Powtórne zapytanie ofertowe: Aparat do oznaczania zawartości olejków eterycznych

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

5 sztuk APARATÓW DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI OLEJKÓW ETERYCZNYCH wg DERYNGA

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty należy przesyłać do dnia 11 października 2015 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Termin związania ofertą – 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać: Bożena Podobińska tel.: 668 118 293, e-mail: b.podobinska@kwspz.pl