OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytań ofertowych ZAKUP URZĄDZENIA: SPEKTROFOTOMETR w ramach pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka” dofinansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni. Operatorem grantu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.