Ekologiczna żywność i dietetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:
„Ekologiczna żywność i dietetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia”

w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych: Rozwój Polskich Uczelni pt.:
„Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka”

Konferencja ma na celu upowszechnianie dorobku projektu na tle najnowszych światowych osiągnięć i trendów rozwojowych w badaniach i nauczaniu na rynku ekologicznej żywności i dietetyki.

Konferencja odbędzie się w dniach 27, 28 października 2015 r. w Pałacu Pokutyńskich przy ul. Karmelickiej 29 w Krakowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Mamy nadzieję, że konferencja wzbudzi ogromne zainteresowanie osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologicznej żywności i dietetyki.

Komitet Sterujący Projektu
„Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka”

Program konferencji

Wtorek, 27 października 2015

Spotkanie Komitetu Sterującego z członkami zespołu projektowego celem oceny ewaluacji projektu, wyników pracy zespołu oraz zaplanowania dalszych działań do realizacji projektu.

Środa, 28 października 2015

 • 09.30- 10.00 Rejestracja uczestników Konferencji
 • 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Konferencji i powitanie gości
 • 10.10-10.30 Nowoczesne metody wizualizacji obrazów i sekwencji rzeczywistych – Krzysztof Orleański, NTNU Trondheim Norwegia
 • 10.30-12.30 Sesja referatowa I – Żywienie człowieka. Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Tomasik, dr Bożena Makowska
 • 10.30-10.50 Nanowoda – struktura i właściwości – Piotr Tomasik
 • 10.50-11.10 Nanowoda – otrzymywanie i dotychczasowe badania – Zdzisław Oszczęda Nantes Chemicals
 • 11.10-11.30 Czym są i jak mogą na nas działać mikotoksyny – Kamil Jurowski
 • 11.30-11.50 GMO- jak powstaje? Czy jest zagrożeniem? – Elżbieta Trzyna
 • 11.50-12.10 Nieocenione właściwości prozdrowotne pseudozbóż i ich wykorzystanie w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych – Anna Matusz- Mirlak
 • 12.10-12.30 Dyskusja
 • 12.30-13.00 Przerwa na kawę
 • 13.00-15.00 Sesja referatowa II – Ekologia i ekologiczna żywność, produkty prozdrowotne. Przewodniczący: Prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński, Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • 13.00-13.20 Stan obecny i perspektywy rozwoju biotechnologii żywności – Tadeusz Tuszyński
 • 13.20-13.40 Antyoksydacyjne właściwości rokitnika w zależności od warunków klimatycznych – Elżbieta Pisulewska, Ewelina Jamróz
 • 13.40-14.00 Uwarunkowania i szanse żywności ekologicznej w Polsce – Magdalena Jaworska
 • 14.00-14.15 Ekologiczna produkcja serów – Beata Cichopek
 • 14.15-14.30 Standardy żywienia w szkole w świetle nowych rozporządzeń Ministra Zdrowia – Bożena Makowska
 • 14.30-14.45 Wielokierunkowe działanie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych – Magdalena Macko
 • 14.45-15.00 Dyskusja
 • 15.00-16.00 Lunch
 • 16.00-18.00 Sesja referatowa III – Dietetyka. Przewodniczący: dr Małgorzata Kwaśniak, dr inż. Mirosław Pysz
 • 16.00-16.15 Programowanie metaboliczne a zdrowie w późniejszym wieku – Justyna Szafrańska
 • 16.15-16.30 Wpływ diety na dzieci z autyzmem – Ewelina Basista
 • 16.30-16.45 Dobroczynny wpływ ziół na zdrowie człowieka – Katarzyna Królikowska
 • 16.45-17.00 Zastosowanie diety bezglutenowej w sporcie – Barbara Frączek
 • 17.00-17.20 Zależność pomiędzy czynnikami środowiska a chorobami metabolicznymi – Jadwiga Piotrowicz
 • 17.20-17.40 Żywienie a nowotwory – niektóre czynniki ryzyka i chemoprewencji – Maria Gacek
 • 17.40-18.00 Dyskusja
 • Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Miejsce konferencji

Pałac Pokutyńskich, ul. Karmelicka 29, Kraków