Ekologiczna żywność i dietetyka – studia II stopnia

Kształcenie na kierunku ”Ekologiczna żywność i dietetyka” obejmie wszystkie aspekty dotyczące edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego i w różnych stanach chorobowych. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewni studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień ekologicznego żywienia i dietetyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.