Działania komunikacyjne

Informowanie o wsparciu z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach każdego projektu lub programu stanowi ważny element formalnych wymogów zawartych w  umowach.

Informowanie opinii publicznej o możliwościach ubiegania się o fundusze i o rezultatach osiągniętych dzięki dofinansowanym inwestycjom jest kluczem do przejrzystości i odpowiedzialności. Informowanie daje także możliwość uczenia się na podstawie dobrych praktyk oraz stałej poprawy projektów i programów.