Zapytanie ofertowe: zakup wagi i analizatora składu ciała człowieka

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup wagi i analizatora składu ciała człowieka.

Oferty należy przesłać do dnia 08 lipca 2015 roku na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Termin związania ofertą – 20 dni od złożenia oferty. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium – cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Małgorzata Kwaśniak