Zapytanie ofertowe – spektrofotometr

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup urządzenia: spektrofotometr.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferty należy przesłać do dnia 17 czerwca 2015 roku do godz. 10.00 na adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A.Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Oferta winna zawierać:
– cenę (zł brutto),
– wszystkie ewentualne koszty dodatkowe
– warunki płatności
– nazwę, model, opis techniczny oferowanych urządzeń,
– termin dostawy
– warunki gwarancji

Termin związania ofertą
– 20 dni od złożenia oferty.

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium
– cena 100%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Małgorzata Kwaśniak