Zapytanie ofertowe: Kampania reklamowa na ekranach LED

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie kampanii reklamowej nowego kierunku studiów II stopnia pn.: „Ekologiczna żywność i dietetyka” na ekranach LED zlokalizowanych przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta Krakowa.

Oferty należy przesłać do dnia 11 lutego 2016 roku pod adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Aplikacje, które wpłyną do KWSPZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.ecofood.kwspz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 601-400-137 – Marta Kościółek