Zapytanie ofertowe: Druk skryptów – kolor

Aktualizacja: postępowanie ofertowe unieważnione

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wydruk 11 rodzajów skryptów dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”.

Specyfikacja zamówienia dla 1 sztuki skryptu:

  • Wydruk w ilości 175 egzemplarzy,
  • Okładka jednakowa kolorowa dla wszystkich skryptów, środek kolorowy, gramatura 250 i zabezpieczona folią błyszczącą,
  • Format między B5 (165×230),
  • Ilość stron – około 100 – 150 stron , papier gramatura 80 – strony klejone, druk dwustronny (+,- 5%),
  • Termin zakończenia: skrypty będą przekazywane sukcesywnie do 30.03.2016 r.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji , informuje, że jest wydawnictwem i posiada własną pulę numerów ISBN.

Oferty należy przesłać do dnia 08 stycznia 2016 roku pod adres e-mail: b.podobinska@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków,

Aplikacje, które wpłyną do KWSPZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.ecofood.kwspz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 668 118 793 – Bożena Podobińska.