Unieważnienie postępowania ofertowego

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z Siedziba w Krakowie niniejszym informuje, że unieważnia postępowanie ofertowe z dnia 14.12.2015 r. „Druk skryptów” oraz z dnia 29.12.2015 r. „Druk skryptów – kolor” z powodu określenia przez Zamawiającego zbyt ogólnych parametrów technicznych zamówienia, a przez to braku możliwości porównania ofert wynikającej z dowolnej interpretacji w/w parametrów przez Oferentów.