Zapytanie ofertowe: SPECJALISTA DO SPRAW LOGISTYKI

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 73 31-158 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

projektu pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka” dofinansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni. Operatorem grantu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW LOGISTYKI

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie KWSPZ przy al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków, Sekretariat (I piętro) lub pocztą na adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista do spraw logistyki” w terminie do dnia  11.08.2015 r./data wpływu/.

Aplikacje, które wpłyną do KWSPZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.ecofood.kwspz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Anita Raj.

Informację o Europass CV.