Ponowne zapytanie ofertowe: Recenzja skryptu „Podstawy patofizjologii w dietetyce”

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na recenzję skryptu pt.: „Podstawy patofizjologii w dietetyce” dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”.

Specyfikacja zamówienia:

  • Recenzja dotyczy skryptu pt.: „Podstawy patofizjologii w dietetyce” w formacie A4, liczba stron ok, 100, czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12 Interlinia: 1,5,
  • Termin zakończenia: 30.09.2015 r.

Oferty należy przesłać do dnia 25 sierpień 2015 roku pod adres e-mail: ecofood@kwspz.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków.

Aplikacje, które wpłyną do KWSPZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.ecofood.kwspz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel./fax +48 12 631 54 40 – Anita Raj.

Informację o Europass CV.