Konferencja „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia została partnerem konferencji „Zdrowe żywienie = mądre myślenie” poświęconej bezpieczeństwie żywności i żywienia w szkołach w świetle nowych przepisów, organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W konferencji, która zgromadziła ponad 150 dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z całej Małopolski, wzięli udział przedstawiciele naszej uczelni: Pani Dziekan dr Małgorzata Kwaśniak oraz Pani Prodziekan mgr inż. Bożena Podobińska, a Pan dr Mirosław Pysz, Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Dietetyka w swoim wystąpieniu przedstawił ocenę sposobu żywienia dzieci i młodzieży na podstawie przeprowadzonych badań.

W pozostałych wystąpieniach dr Stanisław Stępniewski, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dziecięcego im. Świętego Ludwika w Krakowie przedstawił zagadnienie wpływu zdrowego żywienia dziecka na procesy uczenia, a Piotr Pokrzywa z krakowskiego Sanepidu mówił o aspektach organizacyjnych, prawnych i sanitarnych funkcjonowania sklepików, bufetów i automatów w szkołach.

Uczestnicy konferencji byli pod olbrzymim wrażeniem cateringu przygotowanego wg zasad zdrowego żywienia przez pracowników i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie, który był doskonałym obrazem starej maksymy: Verba docent, exempla trahunt.

Spotkanie zakończyło ogłoszenie i przedstawienie zasad konkursu na „Najzdrowszy sklepik szkolny w Krakowie” oraz żywa dyskusja na temat sposobów promowania zdrowego żywienia.